• Iedereen wil graag respectvol behandeld worden. Leden van onze vereniging ook. Soms gaan de dingen niet zoals je ze graag ziet en overkomt je iets wat onaangenaam is. Helaas kan dit ook in onze club voorkomen. Wanneer het daarbij gaat om ongewenste omgangsvormen kan een vertrouwenspersoon daar een rol spelen om te komen tot een oplossing.

  Ongewenste omgangsvormen

  Hierbij kun je denken aan: Seksuele intimidatie Agressie en geweld Discriminatie Pesten en treiteren Roddelen en negeren Machtsmisbruik Directe of indirecte uitingen die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn. Wanner iets ongewenst of ongewild is wordt bepaald door de ontvanger. Die voelt wanneer iets niet oké is.

  Wat doet de vertrouwenspersoon?

  De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een luisterend oor, de klankbordfunctie. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden en er wordt zorggedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen. Er wordt geadviseerd in de richting van een mogelijke oplossing en er wordt ondersteuning geboden in het realiseren daarvan. Alles in overleg met het slachtoffer, die bepaalt het tempo en de werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer.

  Wat doe de vertrouwenspersoon niet?

  De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Zij zal dus niet “de klacht” onderzoeken, maar ondersteuning bieden en een mogelijk te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon geeft geen oordeel over “de klacht” en zal deze serieus nemen en er zodanig mee omgaan. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventuele maatregelen zullen via de voorzitter van de vereniging worden genomen.

  Vertrouwelijkheid

  De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. In overleg met het slachtoffer kan zij een zaak openlijk of geanonimiseerd bespreken met de voorzitter van de vereniging. De voorzitter is de enige persoon waarmee de zaak besproken kan worden in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van de leden van de vereniging. Er is één uitzondering: De vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht wanneer haar strafbare feiten en/of handelingen medegedeeld worden.

  Werkwijze

  Het is niet de bedoeling om bij elk gering feit of misplaatste grap de vertrouwenspersoon in te schakelen. Eerst dient in overleg met leiders en/of trainers geprobeerd te worden tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan staat de weg naar de vertrouwenspersoon open. Bij ernstige zaken is de vertrouwenspersoon direct te benaderen. Het eerste contact komt via de mail tot stand. De vertrouwenspersoon neemt dan zo spoedig mogelijk contact op voor verdere afwikkeling. Vertrouwenspersoon

  Victoria'25

  De contactpersoon van Victoria'25 is Pien Gijsbers. Zij is te bereiken via

  Mocht je liever met iemand praten die geen enkele binding heeft met de vereniging dan kun je bellen of mailen met het Vertrouwenspunt Sport: telefoon 0900-2025590, email: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl